top of page

.Audiopol Studio ligger strategisk plassert i Ibsenhuset i Skien

og eies og drives av Audun Kleive og Espen Gjelstad Gundersen.


Studioet ble bygd i 1998 og har siden da gjort en mengde innspillinger og
stått for fremtredende utgivelser her til lands.


Vi kan tilby: Ibsenhusets 3 fremragende flygeler som vi disponerer, en rekke akustiske variasjonsmuligheter gjennom studioets rom og Ibsenhusets saler, samt 1. klasses utstyr hyggelige teknikere med stor erfaring og middels god kaffe. 


I tillegg til plateinnspilling jobber vi også med  komposisjon, opptak og lydredigering/lyddesign for teater, reklame, film og  tv etc.

Audiopol er også vår arbeidsbase som komponister og arrangører i ulike sammenhenger forøvrig.

Velkommen til vår verden !
.

bottom of page