top of page

.Audiopol Studio ligger strategisk plassert i Ibsenhuset i Skien

og eies og drives av Espen Gjelstad Gundersen.

Studioet ble bygd i 1998 og det er siden da gjort en mengde innspillinger og
vi har stått for fremtredende utgivelser her til lands.


Audiopol kan tilby: Ibsenhusets 3 fremragende flygeler som vi disponerer, en rekke akustiske variasjonsmuligheter gjennom studioets rom og Ibsenhusets saler, samt 1. klasses utstyr hyggelige teknikere med stor erfaring og middels god kaffe. 


I tillegg til plateinnspilling jobber vi også med  komposisjon, opptak og lydredigering/lyddesign for teater, reklame, film og  tv etc.


Audiopol er også en arbeidsbase som komponist og arrangør i ulike sammenhenger forøvrig.


Velkommen til Audiopol verden !.

bottom of page